Definitie

Definitie en betekenis van alleengeboren tweelingen

Alleengeboren tweelingen, tweeling alleen, vanish twin syndrome, womb twin survivor, twinless twin, buik tweeling, halve tweeling, verloren tweelinghelft, verdwenen tweeling, ‘eigenlijk een tweeling’…. Allemaal termen voor een en hetzelfde fenomeen. Hiermee wordt een persoon bedoelt die in de baarmoeder (als embryo, foetus of baby) getuige is geweest van het overlijden van één of meer embryo’s of foetussen, slechts enkele dagen na de bevruchting of volledig voldragen.

Eén op de tien is een twee- of meerling

Onderzoeken hebben aangetoond dat één op de tien zwangerschappen als een twee- of meerling begint en dat in negentig procent van de oorspronkelijke tweelingzwangerschappen één of meerdere vruchtjes of embryo’s in een vroeg begin van de zwangerschap afsterven*.
Artsen of verloskundigen hebben hier vaak geen weet van, omdat het overlijden in een dusdanig vroeg stadium van de zwangerschap plaatsvindt dat er op dat moment nog geen echo is gemaakt.

Bij ongeveer één op de tien vrouwen treedt er ergens in de eerste vier weken een bloeding op waardoor ze kan denken dat ze toch niet zwanger is. Ze krijgt dan meestal te horen dat er sprake is geweest van een innestelingsbloeding. Ze is immers (nog) in blijde verwachting! Alleen, niet iedere vrouw die zwanger is heeft een innestelingsbloeding; dit komt maar bij ongeveer 10% van de vrouwen voor.
Het kan ook zijn dat op een latere echo de resten van een tweede embryo of foetus te zien zijn. Of de verloskundige of gynaecoloog treft bij de geboorte een ingekapseld vruchtje in de placenta of een foetus papyrus aan.
In de meeste gevallen echter merkt een vrouw niet dat er sprake is (geweest) van een tweeling en weet ze niet beter dan dat ze zwanger was van één kind.

Je bent niet gek!

Het gevoel dat er iets of iemand voor een tijdje bij je is geweest maar weer is verdwenen, dat gevoel, dat zit ergens diep opgeslagen in je cellen. Het lijkt onmogelijk dat een dergelijke vroege gebeurtenis zo’n indruk achterlaat maar ondertussen weten we vanuit onderzoek dat dit wel degelijk mogelijk is.

Hebben daarnaast twee- of meerlingen altijd je aandacht getrokken en heb je daar bepaalde gevoelens bij…. negeer ze dan niet want daar zit mogelijk een dieper gevoel onder. Je bent niet gek!

Omdat het onderwerp nog weinig bekend is krijgen alleengeboren tweelingen soms hele pijnlijke opmerkingen of vragen. Daarom tien DO’s and DON’Ts wat betreft alleengeboren tweelingen.

Re-enacting the dream of the womb

Alleengeboren tweelingen brengen hun leven voortdurend door met het ‘naspelen’ van het samenzijn in de baarmoeder en uiteindelijk ook het overlijden van de andere helft. Of zoals dat zo mooi in het Engels genoemd wordt; re-enacting the dream of the womb. Dit zie je terug in een verscheidenheid van kenmerken en gewoontes in het dagelijks leven die vaak op een subtiele manier worden uitgevoerd. Ontwaken uit deze droom is in wezen een proces van herkennen, bewust worden van hoe jij de dingen in het dagelijks leven doet. Beseffen dat je een alleengeboren tweeling bent is stap één. Van daar uit heb je een keus om vervolgstappen te zetten.

Het is goed je te realiseren dat de dood van je overleden tweelingbroer of -zus een enorme indruk op jou als overlevende tweelinghelft kan hebben gemaakt. De band die twee- en meerlingen vanaf het begin hebben (helemaal als er sprake is van een-eiig), is bijzonder en niet te evenaren met andere relaties. Ook al praat je over embryo’s van slechts enkele weken oud! De afspraak om samen aan dit leven te beginnen, is in deze fase al gemaakt.

Gevoelens van leegte en eenzaamheid en onbewust schuldig voelen

Door deze speciale band ontstaat er vrijwel altijd een gevoel van leegte en eenzaamheid als één van de twee er niet meer is. Degenen die hun tweelinghelft niet of nauwelijks bewust hebben gekend, zeggen vaak een schuldgevoel met zich mee te dragen. Een onbewust schuldig voelen zonder precies te weten waarom. Dit is dan ook een veel voorkomend kenmerk bij alleengeboren tweelingen; zich schuldig voelen ook al treft hun geen blaam.

Meer over alleengeboren tweelingen is te lezen in het boek ‘Ik wou dat ik TWEE hondjes was..’

“Het is vooral zielenpijn wat ik voel op dit moment. Ik wou dat ik de woorden had om tegen hem te zeggen dat ik hem mis. Dat ik van hem hou. Ik wou dat ik zijn stem had kunnen horen of een lachje op zijn gezicht had kunnen zien. Maar dat kon ik allemaal niet op dat moment. Ik kon alleen zijn warmte en de nabijheid voelen en de verstikkende leegte in mij toen hij ging. Ik heb wel vaker die woorden die ik nog tegen hem had willen zeggen opgeschreven of er wat mee gedaan om afscheid te nemen. Soms luchtte het op en kon ik even verder, maar gevoelsmatig afscheid nemen, dat is zo moeilijk. Dat gaat dieper dan duizend woorden.…” Anoniem.

 

*(bron: Survival probability of human conceptions from fertilization to term. International Journal of Fertility 35{2}, C.E. Boklage, 1990. Womb twin survivors and family constellations, V. Sas, 2010. A healing path for womb twin survivors, A. Hayton, 2005)