Definitie

Definitie en betekenis van alleengeboren tweelingen

Alleengeboren tweelingen, tweeling alleen, vanish twin syndrome, womb twin survivor, twinless twin, buik tweeling, halve tweeling, verloren tweelinghelft, verdwenen tweeling, ‘eigenlijk een tweeling’, doodgeboren tweeling…. Allemaal termen voor hetzelfde fenomeen. Hiermee wordt een persoon bedoelt die in de baarmoeder (als embryo, foetus of baby) getuige is geweest van het overlijden van één of meer embryo’s of foetussen, slechts enkele dagen na de bevruchting of volledig voldragen.

Eén op de tien is een twee- of meerling

Onderzoeken hebben aangetoond dat één op de tien zwangerschappen als een twee- of meerling beginnen en dat in 90% van de oorspronkelijke tweelingzwangerschappen één of meerdere vruchtjes of embryo’s in een vroeg begin van de zwangerschap afsterven*.

Ouders en verloskundigen hebben geen weet hiervan

In de meeste gevallen hebben zowel ouders als arts of verloskundige hier geen weet van omdat het overlijden in een vroeg stadium van de zwangerschap plaatsvindt. Een moment waarop er nog geen echo is gemaakt. De mogelijkheid bestaat dat op een latere echo de resten van een tweede embryo of foetus te zien zijn maar vaak is dit niet meer het geval. Af en toe wordt er bij de geboorte een ingekapseld vruchtje in de placenta of een foetus papyrus gevonden.

Hoe lang weet jij het al?

Het merendeel van de alleengeboren tweelingen zijn er pas op latere leeftijd achter gekomen dat ze ooit met twee of meer zijn begonnen in de baarmoeder. Vroeger werden er immers minder onderzoeken gedaan waardoor je dit verlies gewoonweg niet kon weten. Zeker in de beginfase van de zwangerschap werden er, vergeleken met vandaag de dag, minder controles uitgevoerd. Mede daarom hadden de meeste vrouwen helemaal geen weet van het feit dat ze zwanger waren van een twee- of meerling. Hooguit soms een gevoel dat dan weerlegt werd door de arts.
Klik op de afbeelding om te lezen hoe andere alleengeboren tweelingen er achter zijn gekomen.

Omdat het onderwerp nog weinig bekend is krijgen alleengeboren tweelingen soms hele pijnlijke opmerkingen of vragen. Daarom tien DO’s and DON’Ts wat betreft alleengeboren tweelingen.

Re-enacting the dream of the womb

Alleengeboren tweelingen hebben de onbewuste gewoonte om tijdens hun leven het trauma dat zich heeft afgespeeld in de baarmoeder na te spelen.  In het Engels wordt dat  re-enacting the dream of the womb genoemd. Dit zie je terug in een verscheidenheid van kenmerken en gewoontes in het dagelijks leven, vaak op een subtiele manier uitgevoerd. Het is voor iedere alleengeboren tweeling een hele uitdaging om uit deze droom te ontwaken en de processen te gaan herkennen.  Het besef dát je mogelijk een alleengeboren tweeling bent, is een eerste grote stap. Van daaruit heb je een keus om vervolgstappen te zetten.

Of je nu wilt of niet, realiseer je dat de dood van je overleden tweelingbroer of -zus een enorme indruk op jou als overlevende tweelinghelft kan hebben gemaakt. De band tussen twee- en meerlingen (helemaal als er sprake is van een-eiige tweeling), is sterk en niet te evenaren met andere relaties. De dood van de ander heeft een basis gelegd voor hoe jij in de wereld staat.

Leegte, eenzaamheid en onbewust schuldig voelen

Ook al ben je je niet bewust van dit verlies, er ontstaat vrijwel altijd een gevoel van leegte en eenzaamheid als één van de twee er niet meer is. Degenen die hun tweelinghelft niet of nauwelijks bewust hebben gekend, zeggen vaak een schuldgevoel met zich mee te dragen.

Meer over alleengeboren tweelingen is te lezen in het boek ‘Ik wou dat ik TWEE hondjes was..’

“Het is vooral zielenpijn wat ik voel op dit moment. Ik wou dat ik de woorden had om te zeggen dat ik hem mis. Dat ik van hem hou. Ik wou dat ik zijn stem had kunnen horen of een lachje op zijn gezicht had kunnen zien. Maar dat kon ik allemaal niet op dat moment. Ik kon alleen zijn warmte en de nabijheid voelen en de verstikkende leegte in mij toen hij ging. Ik heb wel vaker die woorden die ik nog tegen hem had willen zeggen opgeschreven of er wat mee gedaan om afscheid te nemen. Soms luchtte het op en kon ik even verder, maar gevoelsmatig afscheid nemen, dat is zo moeilijk. Dat gaat dieper dan duizend woorden.…” Anoniem.

Meer info is te vinden op de site van de stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland.

*(bron: Survival probability of human conceptions from fertilization to term. International Journal of Fertility 35{2}, C.E. Boklage, 1990. Womb twin survivors and family constellations, V. Sas, 2010. A healing path for womb twin survivors, A. Hayton, 2005)