FAQ OPSTELLINGEN

FAQ over familieopstellingen op een rij

Ik heb nog nooit een opstelling gedaan, kan ik dan meedoen?

Natuurlijk ben je ook welkom als je nog onbekend bent met opstellingen. Er is geen ervaring voor nodig. Iedereen kan meedoen en je hoeft niet bang te zijn dat je iets fout doet. Dat is juist het mooie bij opstellingen.
Daarnaast zijn wij er altijd om je te begeleiden.

Ik vind het eng, wat als er iets gebeurd dat ik niet aankan of eng vind?

Je angst kunnen we niet weghalen maar het idee dat het je boven het hoofd zou groeien kun je loslaten. Er wordt nooit meer zichtbaar dan nodig is en jij aankunt. Je mag er op vertrouwen dat je precies dát krijgt te zien wat je helpt om een stap te zetten in je leven.

Wat is dat ‘representant zijn’?

Je kunt aan een dag familieopstellingen meedoen zonder dat je zelf een vraag hebt waar je antwoord op wilt. Je doet dan mee als ‘representant’. Dit houdt in dat je voor iemand die graag een vraagstuk wil onderzoeken beschikbaar bent om uitgekozen te worden als deelnemer in de opstelling. De vraagsteller vraagt jou of je een bepaalde persoon wilt vertegenwoordigen.  Zodra jij hier mee instemt hoef je eigenlijk niet veel meer te doen dan je alleen maar te laten leiden door wat je voelt. Niks is fout, alles klopt. Gelukkig zijn wij er altijd om je hierin verder te begeleiden.

Moet je het altijd met je eigen familie doen?

Meestal doe je een opstelling juist met een groep onbekende mensen voor jou. Het is dus niet zo dat je je eigen familie moet meebrengen om jouw antwoorden helder te krijgen. Sterker nog, het werkt vaak veel krachtiger als je enkel met mensen werkt die geen familiaire band met jou hebben. Een vreemde als representant voor je vader of moeder kiezen geeft veel meer informatie dan wanneer je je eigen moeder zou mee laten doen.

Waarom zeggen jullie soms voor?

We krijgen achteraf wel eens van mensen de vraag waarom we representanten woorden /zinnen voorzeggen die ze na moeten zeggen. Dat is in sommige gevallen een bewuste keuze waarbij we soms nog even checken of het ook klopt.
Tenslotte is het binnen systemen belangrijk dat er balans is tussen geven en ontvangen maar ook dat ieder zijn of haar eigen plek inneemt. Daarbij werkt het uitermate krachtig om bepaalde woorden te gebruiken. Bert Hellinger is hier ooit mee gestart. Op dit moment zijn er veel opstellers die het anders leren vanuit hun opleiding, die laten representanten meer vrij.
Onze ervaring is dat in bepaalde gevallen het juist bekrachtigend werkt om met ‘rituele zinnen’ te spreken.

Kun je als vrouw voor een man gekozen worden (en andersom)?

Ja hoor, dat is mogelijk. Hoewel het prettiger is om een manlijke representant te kiezen voor een man in het systeem. Maar soms voelt degene die zijn of haar vraag wordt opgesteld juist heel sterk een drang om iemand van het andere geslacht te kiezen.

Jullie gebruiken geen attributen, waarom niet?

Er zijn opstellers die met voorwerpen werken om de representanten duidelijker te onderscheiden. Een vrouw die wordt uitgekozen om een man te representeren krijgt dan bijvoorbeeld een sjaaltje of een petje op.
Wij zijn hier geen voorstander van en persoonlijk ben ik hier zelfs op tegen. De persoon wiens vraag wordt opgesteld weet vaak heel goed wie wie is en dat geldt ook voor de begeleider. Is er verwarring dan is dat omdat in het echte systeem ook verwarring is over wie nu welke plek mag invullen. Geen gebruik van attributen dus. Maar enkel personen, met af en toe een symbolische last.

Kan ik vaker een vraag inbrengen?

Het gebeurt wel eens dat iemand komt met een vraag maar door de opstelling worden er meer verstrikkingen of verwarringen zichtbaar. Het kan dan fijn zijn om niet alles in één keer op te stellen maar dit op te splitsen. Dat wat het eerste moet worden opgelost zal prioriteit hebben. En zo gebeurt het soms dat jouw vraag wordt opgesteld maar het veld ineens laat zien dat er er eerst wat anders nodig is. Dat zijn wetmatigheden waar je als opsteller niet om heen kunt. Zoiets als eerst je ondergoed aantrekken voordat je bovenkleding aandoet.
Je bent altijd welkom om nogmaals te komen. Soms adviseren we je om dit niet te snel op de eerste opstelling te doen maar dat hangt af van het thema.

Heb je zelf nog een vraag die hier niet tussen staat? Laat het weten!