HOOGSENSITIVITEIT (HSP)

Eén op de vijf mensen blijkt hoogsensitief te zijn

Hoogsensitiviteit en alleengeboren tweelingen gaan op een bepaalde manier hand in hand. Vrijwel alle alleengeboren tweelingen (AT) die ik ken zijn ook hoogsensitief (HSP). Maar het is niet automatisch zo dat alle HSP-ers ook AT zijn. Het hoogsensitief zijn bij AT is te verklaren vanuit het vroege verlies in de baarmoeder.

Het is niet mijn bedoeling om op deze pagina uitvoerig in te gaan op HSP. Deze pagina is enkel bedoelt om te laten zien dat er een link zit tussen AT en HSP. Wil je meer weten over HSP, via google zijn er veel sites te vinden waar over dit onderwerp is geschreven.

Hoogsensitiviteit ontstaat vaak als gevolg van het alert moeten zijn in situaties in je vroege jeugd. Het was niet altijd veilig genoeg, ouders waren inconsequent wat betreft hun gedrag, er heeft geen veilige hechting kunnen plaatsvinden… Hierdoor heb je een extra antenne ontwikkeld om dit gedrag op tijd aan te voelen en de situatie aan te kunnen. Alleengeboren tweelingen hebben die antenne al voor hun geboorte ontwikkeld.

Alleengeboren tweelingen en hoogsensitiviteit

Voor AT geldt dat ze al in de buik zijn geconfronteerd met een trauma. Voor hun neus is hun tweelinghelft overleden terwijl er op zielsniveau een afspraak was; we zouden samen gaan. En die afspraak is om wat voor reden dan ook niet nagekomen. Hierdoor is jouw vertrouwen op een heel diep niveau geschaad. En dat heeft je heel kwetsbaar en gevoelig gemaakt.

De ander was ineens niet meer de ziel die zich ‘aan zijn woord hield’. Degene die je het meest dierbaar was heeft jou gevoelsmatig verraden of in de steek gelaten en dat heeft diepe littekens achter gelaten.

Onder andere door deze verbroken afspraak ben je extra op je hoede geworden en voel je personen en situaties beter aan dan andere mensen. De meeste AT hebben daar bovenop een jeugd gehad waarin de hechting ook niet optimaal is verlopen. En dan is de basis voor hoogsensitiviteit helemaal snel gelegd.

Kenmerken van hsp’rs volgens Aron

 • Zijn zich bewust van subtiele signalen in de omgeving.
 • Worden beïnvloed door de stemmingen van anderen.
 • Zijn nogal gevoelig voor pijn.
 • Tijdens drukke dagen hebben zij meer behoefte om zich terug te trekken in bed, een donkere kamer of een plek waar men ongestoord alleen kan zijn.
 • Zijn bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne.
 • Raken gemakkelijk overvoerd door zaken als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
 • Hebben een rijke en complexe innerlijke belevingswereld.
 • Voelen zich niet op hun gemak bij harde geluiden.
 • Kunnen diep geroerd raken door kunst of muziek.
 • Zijn consciëntieus.
 • Schrikken snel.
 • Voelen zich opgejaagd als ze in korte tijd veel moeten doen.
 • Als hoogsensitieven zich in een omgeving niet prettig voelen, weten zij meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen (door bijvoorbeeld het licht te dimmen of het meubilair te verplaatsen).
 • Raken geïrriteerd als mensen hen te veel tegelijkertijd willen laten doen.
 • Doen erg hun best om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt of dat ze iets vergeten.
 • Kijken bij voorkeur niet naar gewelddadige films of tv-programma’s.
 • Voelen zich ongemakkelijk als er veel om hen heen gebeurt.
 • Erge honger heeft een sterke invloed op hun concentratievermogen of humeur.
 • Veranderingen in het leven brengen hen van hun stuk.
 • Hebben gevoel voor delicate geuren, smaken, geluiden en kunstwerken, en genieten er van.
 • Geven hoge prioriteit aan het vermijden van situaties die hen van streek maken of overbelasten.
 • Als zij moeten wedijveren of op hun vingers worden gekeken, worden zij zo gespannen dat hun prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.
 • Als kind worden/werden zij door hun ouders of leerkrachten gevoelig of verlegen gevonden.

Overlap van kenmerken

Leg bovenstaande kenmerken maar eens naast de kenmerken die horen bij de kenmerken van een AT en je zult zien dat er veel overlap is.

Vraag jij je nog altijd af waarom jij hoogsensitief bent? Is jouw jeugd normaal verlopen zonder ‘traumatische’ gebeurtenissen? Wellicht is je gevoeligheid dan te verklaren vanuit een prenataal verlies van je tweelinghelft. Wil je hier eens samen met mij naar kijken, dan kan dat natuurlijk. Je bent welkom om een afspraak te maken en te onderzoeken of jouw hoogsensitiviteit te maken heeft met een verlies van je tweelinghelft in de baarmoeder. Is dat laatste het geval dan gaan we hier samen aan werken om jou te helen.

Vul het contactformulier in voor een afspraak om samen  de oorzaak van jouw hoogsensitiviteit te onderzoeken.