WAT ZIJN FAMILIEOPSTELLINGEN

Wat zijn familieopstellingen?

Heel vaak leven we onbewust het leven van een ander familielid, in het specifieke geval van alleengeboren tweelingen vaak het leven van de niet geboren ander(en). Of we dragen een last van iemand anders uit de familie zonder dat we dat weten en zonder dat we dat eigenlijk willen. Dit doen we uit een onbewust gevoel van loyaliteit maar zorgt er wel voor dat we ons eigen leven niet voor 100% kunnen leven.

Inzicht krijgen in persoonlijke vraagstukken

Familieopstellingen helpen om inzicht te krijgen in de plek die je in je familiesysteem inneemt. Heel veel persoonlijke problemen, relatieproblemen of levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen. Onbewuste verstrikkingen met je niet geboren tweelinghelft zorgen ervoor dat jij niet je eigen leven vol leeft en niet je eigen plek inneemt. Je neemt de plek van je niet geboren tweelinghelft in of je probeert zowel je eigen plek als die van de ander op te vullen. Hier doe je niemand recht mee aan.

Verborgen verbanden zichtbaar krijgen

Een familieopstelling is een methode die ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen laten je, de tot nu toe verborgen of onzichtbare, verbanden zien. Maar belangrijker nog, een opstelling laat je zien wat mogelijke wegen zijn om ons liefdevol los te maken uit deze verstrikkingen om zo onze eigen plek in te nemen! Opstellingen laten je kijken naar een situatie, zonder oordeel en zonder dat het één beter is dan het ander.

Hoe gaat het in zijn werk?

Opstellingen in een groep zijn heel krachtig. Degene die een vraag inbrengt nodigt uit de kring van deelnemers, ook wel representanten genoemd, mensen uit om zijn of haar familieleden te representeren. Deze representanten hoeven niets te doen en hebben ook nauwelijks informatie over de familie van de vraagsteller. De vraagsteller heeft alleen een paar belangrijke feiten over de familie met de groep gedeeld. Meer is er ook niet nodig aan informatie om antwoorden te krijgen.

Representanten gaan voelen

De vraagsteller stelt de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op. Hij legt zijn handen op de schouders van de representant en brengt ze naar de plek in de ruimte die zijn gevoel aangeeft. Dat doet hij met alle representanten. De representanten gaan voelen wat de werkelijke familieleden in het echte leven ten opzichte van elkaar ervaren. Zo ontstaat een herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem, want soms voor grappige maar meestal ook pijnlijke situaties zorgt.

Individuele opstelling

In het geval van een individuele sessie werken we vaak met poppetjes die de familieleden representeren.
Deze stelt de cliënt middels een tafelopstelling op waarna we er samen naar kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden. Het voordeel van een opstelling doen in een groep is dat de representanten informatie kunnen teruggeven.
Dit is in het geval van een tafelopstelling niet het geval. Het voordeel van een individuele opstelling is dat de alleengeboren tweeling eventueel zelf de plek van de niet geboren ander kan ervaren. Deze plek is voor veel alleengeboren tweelingen heel herkenbaar.Uiteindelijk wordt de cliënt uitgenodigd in zijn of haar eigen energie te gaan staan.

Voor wie?

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor iedereen die worstelt met vragen over het leven. In het geval van alleengeboren tweelingen zijn opstellingen een manier om helderheid te krijgen over vragen waar je mee rondloopt. Daarnaast biedt een opstelling een mogelijkheid om als vraagsteller je eigen plek in te gaan nemen. In veel gevallen is, zoals je al hebt kunnen lezen, vanuit een loyaliteitsgevoel (ook) de plek van de overleden broer of zus ingenomen. Een opstelling helpt om dynamieken binnen het geheel te zien. Alleen dát al ervaren veel mensen als helend; het zien van de dynamieken!

De doorwerking van een opstelling kan maanden, soms zelfs jaren duren.

Heb je interesse om eens een dag bij te wonen, dan ben je van harte welkom! Kijk in de agenda voor de data. Liever eerst  individueel? Ook dat kan.